اخبار و رویدادها
مقالات...
برتر از هزار ماه برتر از هزار ماه
تکریم انسانها تکریم انسانها
حرمت استاد در ایات وروایاتحرمت استاد در ایات وروایات
در طلب رفع غم هادر طلب رفع غم ها
خدمت رسانی از منظر اخلاق اسلامیخدمت رسانی از منظر اخلاق اسلامی
چند حدیث در باب ترک نماز عمداًچند حدیث در باب ترک نماز عمداً
صله رحمصله رحم
بایگانی
سازمان تبلیغات اسلامی یزد
آدرس : یزد، بلوار شهید پاکنژاد، روبروی پمپ بنزین، اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد
تلفن : 37253370-035
فاکس : 37252680-035
ایمیل : info@tebyanyazd.irبهترین گوهر زن
گروه مرتبط: عفاف وحجاب


بهترین گوهر زن
فاطمه الزهرا (س) : خیر للنساءان لا یرین الرجال و یراهن الرجال. 4 روزي رسول خدا (ص) از اصحاب خود پرسید: چه چیزي براي
زنان بهتر است؟اصحاب ندانستند. علی نزد فاطمه (س) آمد و پرسش پیامبر را با وي در میان گذاشت. فاطمه پاسخ داد: 4 بحار
الانوار،ج 43 ،ص 54 . بهترین عمل براي زنان آن است که مردان نامحرم را نبینند و مردان نیز زنان نامحرم را نبینند. چون علی (ع)
خدمت رسول خدا بازگشت، پاسخی را که فاطمه (س) داده بود، عرض کرد. پیامبر (ص) فرمود: په کسی این پاسخ را به تو گفته
است؟ علی (ع) عرض کرد: فاطمه. پیامبر (ص) فرمود: انها بعضه منی؛فاطمه پارهی تن من است. گروهی از مغرضان و نا آگاهان به
دستورهاي اسلام ، این حدیث و امثال آن را با توجه به مناسبات جدید بشري و حضور ناگزیر زن در اجتماع، براي زن امروزي
ناکار آمد می دانند؛ اما در پاسخ آنان باید گفت: اولا، حضرت زهرا (س) در این سخن، توصیه اي اخلاقی را براي زنان تاکید
کرده است؛ یعنی با نگاه به ویژگی هاي روحی و جسمی زن از یک سو و نیاز بشر در هر عصر و زمان به حفظ ارزش هاي اخلاقی
و انسانی که در راس آنها همزیستی سالم اخلاقی زن و مرد است از سوي دیگر، سفارش دور بودن زن از مرد را مطرح کرده است.
چرا که زن نقش اساسی در سلامتی یا فساد ارزشها ایفا میکند. ثانیا، با توجه به شواهد تاریخی و سیره مسلمانان در قرون اولیه  که
حاکی از حضور سازنده زنان در عرصه هاي مختلف اجتماع است  قطعا این حدیث شامل زنانی نیست که به نوعی موظف به
پذیرش مسئولیت اجتماعی هستند و آن حضرت نیز در مقام نفی این واقعیت از زندگی نبوده است. ثالثا، شایداین سفارش و تاکید
بانوي اسلام حکایت از حقیقتی بزرگ دارد که امروز شاهد آن هستیم و آن، این که هر چه زنان از مسئولیت اصلی خود؛ یعنی
ساختن بهشت خانواده و تربیت نسل سازنده براي جامعه فاصله بگیرند، ناچار به ویرانه ها و ناهنجاري هاي اجتماعی نزدیک خواهند
شد. از این رو آن حضرت زنان را تشویق می کند در اجتماع بپرهیزند و به مسئولیت سنگین خود توجه کنند. 3 امروز آثار شوم
در میدان هاي مختلف اجتماعی آشکار گردیده که در واقع این میدان هاي « ضرورت حضور زنان در کنار مردان » شعار انحرافی
رقابت با مردان تبدیل شده است. متاسفانه عدم توجه به ویژگی ها و توانایی هاي زن و مسئولیت اصلی وي در خانه از یک سو و
عدم زمینه سازي لازم و ایجاد شرایط مناسب براي حضور سازنده او در جامعه از سوي دیگر، موجب شده تا، زن نه تنها نتواند به
ایفاي نقش سالم بپردازد که به موجودي خسته، سرگردان و در نتیجه بی معنا مبدل شود. استاد شهید مرتضی مطهري می گوید: آن
چه اسلام می گوید. نه آن چیزي است که مخالفان اسلام، اسلام را بدان متهم می کنند؛ یعنی محبوسیت زن در خانه و نه نظامی
است که دنیاي جدید آن راپذیرفته است و عواقب شوم آن را می بیند؛ یعنی اختلاط زن و مرد در مجامع. اسلام می گوید: نه حبس
و نه اختلاط بلکه حریم. سنت جاري مسلمین از زمان رسول خدا همین بوده است که زنان از شرکت در مجالس و مجامع منع نمی
 شده اند؛ ولی همواره اصل (حریم) رعایت شده است. در مساجد و مجامع، حتی در کوچه و معبر، زن با مرد مختلط نبوده است. 1
. مطهري، مرتضی،مسئله حجاب، ص 2 
صفحه اول   |   ارتباط با ما   |   نقشه سايت   |   ورود به سایت   |   download   |   انجمن   |   سایت کودکان تبیان   |   پست الکترونیک
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد میباشد.
پشتیبانی : واحد فناوری اطلاعات اداره کل تبلیغات اسلامی یزد