بر اساس متون دینی زمانی که ظلم و ستم در جامعه ای زیاد شود عذاب خداوند بر این مردم نازل می شود. البته این نشانه ها اگر درست بنگریم نوعی رحمت است برای هشیاری و اصلاح وضع و دست برداشتن از ظلم و ستم. با جستجو در قرآن کریم ارتباط فساد و ظلم و سایر بدی ها با ناکامی ها و مصیبت هایی که بر ما نازل می شود بسیار آشکار و واضح و صریح است. راه حل بر طرف شدن این عذاب های جمعی نیز مبارزه با ظلم و ظالمان است.

ظلمی که از ناحیه ی دولت روا داشته می شود تا ستمی که فرد فرد ما نسبت به دیگران مرتکب می شویم در نزول بلا مؤثر است. این ظلم ممکن است سوءاستفاده ی یک کارگردان باشد از یک بازیگر؛ ممکن است بی اعتنایی فردی باشد که سوار بر ماشین میلیاردی خود از کنار زباله گرد ی که تا کمر در سطل زباله خم شده می گذرد؛ وامکان دارد چشم بر هم گذاشتن صاحب نفوذهای اجتماعی باشد بر گورخواب ها و فاضلاب خواب ها که به جای مطالبه برای اصلاح وضعیت این اقشار بی زبان جامعه، هشتگ «هنرتوقیف شدنی نیست» را داغ کنند؛ این ظلم می تواند اولویت ندادن به وضع معیشتی نیازمندان جامعه ای باشدکه آمار خودفروشی زنان متأهلِ آن، عبور از خط قرمزها را نشان می دهد وبه جای چاره جویی و هم دردی، هنرمندان در سوگ دختران بازمانده از استادیوم مرثیه سرایی کنند. ظلم، اختلاس ها، دزدی ها و مجازات عدالت خواهان است.

رابطه ی ظلم و کردار بد با حوادث ناگوار

رابطه ی ظلم و کردار بد با حوادث ناگوار، چیزی نیست که صرفا اسلام گفته باشد. «کارما »(Karma) که در عرفان هندی معرفی شده و خیلی ساده می گوید هرچه بکارید همان را درو می کنیدبیانی دیگر از همین گزاره ای است که در اسلام و قرآن کریم بیان شده است. برای جلوگیری از این حوادث و معکوس کردن روند مجازات کائنات، باید با ظلم وستم جنگید و آن را نابود کرد. باید علیه ظلم فارغ از اینکه در ایران رخ می دهد یا در سراسر جهان خروشید و حساب خود را از ظالمان جدا کرد.

اگر این بلاها نتیجه ی ظلم است، پس چرا باید به جای ظلم ستیزی مضاعف، به سکوت در برابر ظلم توصیه کرد. شاید برخی بگویند که هنرمندان ما، متوجه نبودند که شعار مرگ بر آمریکا و مشابه آن، شامل حال ملت ها نمی شود که خود قربانیان ظلم سیاستمداران هستند. نمی دانند که این مرگ خواستن هاصرفا نثار حاکمان ظالم کشورهای جهان می شود. حاشا و کلا! چنین غفلتی هرگز از هنرمندان سر نمی زند. قطعا آنها متفطن این نکته هستند که وقتی می گوییم مرگ بر آمریکا منظورمان حتی آن سیاه پوست آمریکایی که لباس ارتش آمریکا را پوشیده و برای اندک درآمدی جان خود را در معرض خطر قرار می دهد نیست. چه برسد به مردم معمولی آمریکا که خیلی از آنها حتی مسلمان هستند و بسیاری از آنها معترض سیاست های استکباری دولتشان. هنرمندان می دانند شعار مرگ بر آمریکا یعنی ملت های آمریکا و سایر جهانیان از ظلم و ستم دولت مردان سرمایه سالاری همچون ترامپ رها شوند. با این همه چرا هنرمندان ما خواهان متوقف کردن شعار مرگ بر... هستند و از ما می خواهند برای سلامتی و بهروزی همه ی ملت ها دعا کنیم؟ پاسخ باز می گردد به همان روحیه ی حساس هنرمندان و انباشته شدن جهان از ظلم. در تاریخ هرگاه که ظلم زیاد می شد، عده ای از غیرت مندان کمر مبارزه با ستم کاران می بستند و برای آزادی و عدالت می جنگیدند. اما افرادی که روحیه ی مبارزه نداشتند در مواجهه با چنین وضعیتی به غار تصوف و کناره جویی پناه می بردند. این افراد که به تعبیر شهید مطهری خواهان «صلح کل» هستند و چاره ی مبارزه با ظلم را کناره گرفتن از این نزاع ها و دعا برای سلامتی همه (چه آنان که ظالمشان می دانیم و چه مظلومان) می دانند. تصور پاک دلانه ی آنها این است که با محبت و نیت خیر امکان آشتی گرگ و بره فراهم می شود و ظالم در نهایت از ظلم خود شرمنده شده و حق مظلوم را می دهد.

چنین وضعیتی را در مرام مسیحیت که در روزگار ظلم رومیان و خاخام های ظالم متولد شد می بینیم. در صدر اسلام که آشوب ها همه جا را فرا گرفته بود و حتی به فرزند و بستگان پیامبر هم رحم نمی کردند فرقه ی «مرجئه» ظهور کرد که قضاوت در مورد خوبی و بدی افراد را ممنوع کرده بود و برای همه(چه ظالم و بدکار و چه مظلوم) آرزوی اصلاح و خیر داشت. پس از حمله ی مغول به ایران نیز تصوف شدت گرفت و سرخوردگان از وضع موجود و ناامیدان از اصلاح به تصوف پناه بردند که مبارزه با ظلم را نکوهش می کرد. اکنون تصوف مدرن در میان هنرمندانی که از وضع ستم در سطح جهان و کشور ناراضی هستند و در ضمن برای تغییر دادن این وضعیت خود را ناتوان حس می کنند رواج یافته است.

دوگانه هایی در زندگی انسان وجود دارد که از آن گریزی نیست و واقعا نمی توان راه سومی یافت. در جبهه ی ظالم و مظلوم، هر تصمیمی که بگیریم به نفع یکی از طرفین منازعه است. سکوت هم معنادار است و عمدتا به طرفداری از جبهه ی ظالم ختم می شود. از نظر اخلاقی این سکوت پذیرفته شده نیست. در نظریه ی بازی ها مثالی وجود دارد که نشاندهنده ی بی معنی بودن سکوت و بی طرفی است. بر اساس یک دلیما(Dilemma) فردی فرضی در وضعیتی قرار می گیرد که همسر و مادرش اسیر شده اند. یک مسلسل خودکار به سمت مادر فرد نشانه گرفته شده و یک بمب به همسر او بسته شده است. دکمه ی انفجار بمب در دستان فرد قرار دارد و اگر بفشارد، همسرش کشته می شود. اگر این دکمه را فشار ندهد، ظرف 60 ثانیه مسلسل به سمت مادرش شلیک می کند. در این وضعیت چه انتخابی باید کرد؟ در کلاس های اخلاق در مورد این مسأله گفتگو می شود و تقریبا اتفاق نظر وجود دارد که فرد نمی تواند از مسئولیت انتخاب، شانه خالی کند و به این بهانه که اگر من شخصا دکمه را فشار ندهم، از این جهت که به صورت مستقیم در قتل مشارکت نداشته ام، کمتر مقصر هستم.با علم به اینکه عدم اقدام فرد، منجر به کشته شدن یک نفر می شود، هیچ تفاوتی ندارد که او دکمه را فشار دهد یا فشار ندهد. در واقع او در فشار دادن دکمه یا عدم آن انتخاب خود را آشکار می کند. کناره جویی و سکوت، در واقع انتخاب این است که مادرش کشته شود و همسرش زنده بماند. سکوت و انفعال، انتخاب متعمدانه و آگاهانه ی یکی از این دو راه است نه یافتن راه سوم.

در جایگاهی که ستم بر مظلوم جاری می شود، دو راه بیشتر وجود ندارد: یا ری مظلوم یا حمایت از ظالم. زمانی که امام حسین علیه السلام قصد مبارزه داشتند، عده ای از آدم های خود دانای کل پندار تلاش کردند که راه سومی را برگزینند که به مرگ و کشتن ختم نشود و در عین حال یاری ظالم نیز محسوب نشود. غافل از اینکه راه سوم وجود ندارد. یا تسلیم ظلم می شوی و یا بر علیه آن قیام می کنی. به گفته ی دکتر شریعتی «آنان که رفتند، کاری حسینی کردند. آنان که ماندند باید کاری زینبی کنند، وگرنه یزیدی اند.» هیچ راه سومی وجود ندارد و سکوت و بی طرفی به معنای مشارکت در قتل یک مظلوم است.

سکوت در مقابل ظلم یاری ظلم است و حداقل کمک به مظلوم، بیزاری جستن از ظالم است. گزاره هایی مانند «تبت یدی ابی لهب»(سوره ی مبارکه ی مسد، آیه ی شریفه ی 1)، قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّی یؤْفَکونَ (سوره ی مبارکه ی منافقون، آیه ی شریفه ی 4)،بَدا بَینَنا وَ بَینَکُمُ الْعَداوَةُ وَ الْبَغْضاءُ أَبَداً (سوره ی مبارکه ی ممتحنه، آیه ی شریفه ی 4)مرگ بر شاه، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و... همه اظهار بیزاری از ظلم و اعلام حمایت از مظلوم است. کسانی که این شعارها را سر می دهند اتفاقا بیش از همه،مستضعف و تحت ستم بوده اند وبنابراین اظهار تنفر آنها از ظلم و استکبار بزرگترین خدمتی است که برای جلوگیری از نزول بلا انجام می دهند. این مستضعفین ظلم ستیز قطعا باعث کاهش بلاها هستند نه مرفهین خوش گذران بی درد که منشأ بسیاری از مظالم در جامعه هستند.همین مستضعفین زمانی که لباس مدافعین حرم می پوشند و به جنگ ظلم می روند از سنخی دیگر از بلاها جلوگیری می کنند. البته نه سلاح های مدافعین حرم که نیت های پاک و ایمان ناب آنهاست که مانع از نزول عذابی بسیار وحشتناک به نام ناامنی و تروریسم در کشور ما شده است: عذابی که شرق و غرب عالم و بیش از همه همسایگان ما را گرفتار کرده است و باز هم به صورت عجیب و غیرعادی از آن مصون هستیم.

اگر ظلم باعث نزول بلا می شود و استکبارگران منبع ظلم هستند، چرا خود این کفار دچار عذاب و نزول بلا نمی شوند؟چرا مملکت کفار آمریکایی و صهیونیست ها زلزله، آتش سوزی و گرانی و... نمی آید؟در پاسخ به این سوال دو نکته باید گوشزد شود:

دو نکته

نکته ی اول اینکه فرق است بین کسی که ظلم را می داند و می شناسد و مرتکب می شود و کسی که بر اثر تبلیغات، درکی از ظلم ندارد. کسی که هرسال برای حسین علیه السلام سیاه پوش می شود و بعد حق کشی و ظلم در حق دیگران مرتکب می شود آیا بیشتر مستحق عذاب نیست نسبت به کسی که حسین علیه السلام رانمی شناسد؟ ملتی که علمای آن بارها فریاد واعدالتا زده اند و خوش گذران ها و مرفهین این فریادها را نادیده گرفته اند باید قاعدتا بیشتر در معرض عذاب باشند تا کسانی که این هشدارها را نشنیده اند. عدالت این است که در محاسبات الهی این دو ملت یکسان مورد عقوبت قرار نگیرند. علم و آگاهی در نزول بلا اثر دارد.

نکته ی دوم اینکه اگر دقیق شویم متأسفانه مظالمی که در جامعه ی اسلامی ما رخ می دهدگاه در این کشورها کمتر رخ دهد. در کشورهای دیگر قاچاق فرزندان مسئولین یک رسوایی تلقی می شود نه مظلومیت؛ در کشورهای دیگر حس تعهد عمومی نسبت به محیط زیست وجود دارد؛میزان خیراتی که در ایران هرساله نسبت به درآمد سرانه ی پرداخت می شود گاهی بسیار کمتر است از آنچه در این کشورهای کافر و بی دین صدقه داده می شود. رژیم صهیونیستی وحشیانه ترین رفتارها را با مسلمانان دارد. اما در عین حال مجموعه ای از فعال ترین خیریه ها در آفریقا را (قطعا به دلایل سیاسی و نفوذ در این قاره) اداره می کند. هرگز هم مشاهده نشده است که مردمش فریاد بزنند «افریقا رو رها کن. .. ». سطح دغدغه ی ستارگان فوتبال ما در مبارزه با ظلم مانند رونالدودر اعلام حمایت از مردم مظلوم غیر هم کیش فلسطین است یا حمایت از هم بازی سابق که با تیم اسرائیلی بازی کرده است؟ در میان سوپراستارهای ایرانی که به مؤسسه ی محک می روند و عکس می گیرند و در اینستای خود قرار می دهند چند نفر مثل «کیانو ریورز» پیدا می شود که بدون ادعا اموال خود را به نیازمندان هدیه کند و خود با مترو رفت و آمد کند؛ تازه در مترو جای نشستن خود را به خانمی بدهد که کیف دستی حمل می کند؟ بازیگران ما از شنیدن نام آنجلیاجولی فقط به یاد بی پروایی جنسی و برجسته سازی لب می افتند، و یا از او آموخته اند که علاوه بر سه فرزند طبیعی، سه بچه ی یتیم از ملیت های مختلف و جهان سومی را در خانه ی خود تحت سرپرستی قرار دهند؟ آیا بازیگران ما هم برای ابراز هم دردی با مردم جهان، حاضرند مانند این خانم به جای بهترین بیمارستان های نیویورک در نامیبیا زایمان کنند و یا اینکه برای عمل های زیبایی مرتب به اروپا و آمریکا سفر می کنند؟ آیا به اندازه ی خانم جولی بی دین، نسبت به مظلومین غیر هم وطن احساس مسئولیت می کنند که فیلمی شبیه «در سرزمین خون و عسل» برای بوسنیایی ها بسازند؟ سوال دردناک این است که این مردم با این نخبگان و هنرمندان بیشتر مستعد نزول بلا هستند یا مردمی که حتی به خودشان هم رحم نمی کنند و از همه ی دنیا هم طلبکار هستند؟ بله. ما دچار محنت و مصیبت شده ایم و برای رفع این وضعیت باید محکم تر با ظلم مبارزه کرد و بلندتر علیه ظلم و فساد فریاد زد.