اخبار و رویدادها
مقالات...
برتر از هزار ماه برتر از هزار ماه
تکریم انسانها تکریم انسانها
حرمت استاد در ایات وروایاتحرمت استاد در ایات وروایات
در طلب رفع غم هادر طلب رفع غم ها
خدمت رسانی از منظر اخلاق اسلامیخدمت رسانی از منظر اخلاق اسلامی
چند حدیث در باب ترک نماز عمداًچند حدیث در باب ترک نماز عمداً
صله رحمصله رحم
بایگانی
سازمان تبلیغات اسلامی یزد
آدرس : یزد، بلوار شهید پاکنژاد، روبروی پمپ بنزین، اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد
تلفن : 37253370-035
فاکس : 37252680-035
ایمیل : info@tebyanyazd.ir

اساسنامه سازمان تبليغات اسلامي

 

ماده 1 : نام

     سازمان تبليغات اسلامي نهادي است برخاسته از متن انقلاب اسلامي كه در اجراي فرمان حضرت امام خميني (ره) در سال 1358 تأسيس گرديد و از اين پس در اساسنامه به اختصار «سازمان» ناميده مي‌شود.

 

ماده 2 : شخصيت حقوقي

     سازمان نهادي است ديني و فرهنگي كه داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و در چارچوب سياستهاي مقام معظم رهبري اداره مي‌گردد.

 

ماده 3 : مركز

     مركز اصلي سازمان در تهران است و مي تواند در داخل كشور اقدام به ايجاد واحد اداري ، فرهنگي يا نمايندگي نمايد.

 

ماده 4 : مدت فعاليت

     مدت فعاليت سازمان از زمان تأسيس نامحدود بوده و انحلال و يا توقف مأموريت آن تنها با حكم مقام معظم رهبري امكان پذير است.

 

ماده 5 : اهداف

1.  احياء و اشاعة انديشة تابناك اسلام در همه زمينه هاي مورد نياز و تقويت روح عبوديت الهي و ترويج اخلاق اسلامي در ميان مردم بويژه نسل جوان.

2.  دفاع از اصول اسلام ، نظام مقدس جمهوري اسلامي و آرمانهاي انقلاب اسلامي و شناخت توطئه هاي فرهنگي – تبليغي بيگانگان و تبيين انحطاط و بطلان مكتبهاي الحادي و انحرافي و مبارزه با آفتهاي التقاط و تحجر با تكيه بر جامعيت اسلام.

3.  گسترش كيفي و كمي تبليغات ديني و مردمي و برانگيختن احساس مسئوليت عمومي در قبال اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.

 

ماده 6 : وظايف سازمان

1.     پيشنهاد سياستهاي كلان تبليغات اسلامي – مردمي به مقام معظم رهبري جهت تصويب.

2.  انجام مطالعات و بررسي‌هاي كاربردي درخصوص مسائل و نيازهاي ديني و تبليغي جامعه اسلامي و طراحي شيوه هاي تبليغي نوين ، فراگير ، غيرمستقيم و اثربخش و نيز احياء روشهاي سنتي سازگار با موازين اسلامي و حذف يا اصلاح شيوه هاي سنتي نامتناسب با ارزشهاي اسلامي.

3.  تحقيق و بررسي درخصوص شيوه ها و ترفندهاي تبليغاتي سوء و تهاجم فرهنگي عليه جامعه اسلامي و اتخاذ تدابير لازم جهت خنثي سازي و مقابله با آنها و تنوير افكار عمومي.

4.  تأسيس مراكز و مؤسسات فرهنگي ، هنري ، آموزشي و اطلاع رساني تخصصي بمنظور تأمين محتوا و منابع انساني لازم.

5.  تبيين و شناساندن معارف و ارزشهاي اسلامي و نيز مواضع اصولي جمهوري اسلامي براي عموم مردم ، بويژه جوانان ، از طريق تدوين و انتشار نشريات و كتب و انجام فعاليتهاي سمعي و بصري و برگزاري سخنرانيهاي تخصصي و عمومي با استفاده از فناوريهاي نوين.

6.  تهيه و ارايه چارچوبها و شاخصهاي معرف محصولات مطلوب فرهنگي و هنري و تهيه و عرضه فرآورده ها و آثار نمونه فرهنگي و هنري در جهت ارايه الگوهاي مناسب به هنرمندان متعهد و انقلابي و حمايت از آنان.

7.  فراهم كردن شرايط و زمينه هاي مناسب براي فعاليت افراد و گروههاي تأثيرگذار فرهنگي و هنري و ارايه تسهيلات و امكانات لازم براي عرضه آثار آنان در راستاي گسترش تبليغات اسلامي.

8.  كمك و همكاري با سازمانها ، دستگاهها و شركتهاي مختلف دولتي و غيردولتي ، بمنظور گسترش و تداوم تبليغات اسلامي در آنها.

9.  تأسيس مراكز اطلاع رساني تبليغات اسلامي به منظور تبيين ارزشهاي اسلامي و تحكيم باورهاي اصيل ديني ، مردم و نيز پاسخگويي به سؤالات و شبهات آنها.

10.       برنامه ريزي ، سازماندهي و پشتيباني براي اعزام مبلغ به نقاط مورد نظر كشور با اولويت به مناطق محروم و دور افتاده با هماهنگي و همكاري سازمانهاي مسئول و ذيربط.

11.       اقدام و كمك به برگزاري گردهمايي ها ، جشنواره ها و يادواره ها و نمايشگاههاي مردمي و تخصصي بمنظور ترويج و تبليغ ارزشها و سنتهاي اصيل اسلامي.

12.       هدايت و نظارت و عندالاقتضاء پشتيباني و هماهنگي فعاليتهاي تبليغاتي و شعائر مذهبي مردم در جهت نيل به تحقق اهداف انقلاب اسلامي.

13.       تهيه و تنظيم سياستهاي تبليغي سازمان ، در چارچوب سياست كلي نظام و چشم‌انداز بيست ساله و متناسب با شرايط و اقتضاي زمان و فضاي اجتماعي و فرهنگي جامعه و اجراي كامل آنها پس از تصويب هيأت امناء. 

14.       تحقيق و بررسي درخصوص شناخت دقيق اديان مختلف بويژه مكاتب جعلي و استعماري و مقابله علمي ، فكري و ريشه اي با آنها و نيز ارتقاء سطح آگاهي و بينش ديني مردم براي مواجهه استدلالي و منطقي با چنين پديده هاي ضد اسلامي.

15.       كمك به تأسيس ، توسعه و تجهيز كتابخانه هاي مساجد ، حسينيه ها ، مدارس و مراكز آموزش عالي ، تحقيقاتي و نيز مراكز اسلامي و فرهنگي در راستاي توسعه تبليغات اسلامي در آنها.

16.       جلب مشاركت و هدايت همكاريهاي مردمي از طريق صدور مجوز تأسيس و ساماندهي كانونهاي فرهنگي – تبليغي ، كانونهاي قرآني ، تشكلهاي مذهبي و انجمنهاي اسلامي.

17.       نظارت بر چاپ و نشر قرآن كريم و اهتمام به آموزش همگاني قرآن كريم از طريق ساماندهي و حمايت از تشكلهاي قرآني مردمي.

 

ماده 7 : اركان سازمان

1.     هيأت امناء.

2.     رئيس سازمان.

3.     ركن نظارتي.

ماده 8 : هيأت امناء 

1.     هيأت امناء متشكل از پنج نفر مي باشد كه با حكم مقام معظم رهبري براي مدت پنج سال منصوب مي شوند.

 

تبصره : جلسه هيأت امناء با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسميت يافته و تصميمات با رأي حداق سه نفر عضو به تصويب مي رسد.

 

ماده 9 : وظايف و اختيارات هيأت امناء

1.     بررسي و پيشنهاد هر نوع تغيير در اساسنامه خدمت مقام معظم رهبري جهت تصويب.

2.     بررسي و پيشنهاد اصول كلي حاكم بر خط مشي هاي اساسي سازمان خدمت مقام معظم رهبري جهت تصويب.

3.     بررسي تصويب برنامه و بودجه ساليانه در چارچوب خط مشي هاي اساسي مصوب مقام معظم رهبري.

4.     نظارت بر اجراي صحيح قوانين و آيين نامه ها و حسن جريان امور.

5.  بررسي و تصويب صورتهاي مالي ساليانه سازمان پس از استماع گزارش ركن نظارتي و ارايه به دفتر مقام معظم رهبري.

6.     انتخاب رئيس هيأت امناء.

7.     بررسي و تصويب اساسنامه سازمانهاي وابسته و نيز تشكيلات كلان و تفصيلي آنها.

8.     بررسي و تصويب برنامه هاي بلندمدت سازمان در چارچوب خط مشي هاي اساسي مصوب مقام معظم رهبري.

9.     بررسي و تصويب آيين نامه هاي سازمان كه توسط رئيس سازمان تهيه و پيشنهاد مي گردد.

10.                 بررسي و تصويب تشكيلات كلان و تفصيلي سازمان.

 

ماده 10 : وظايف سازمان

     رئيس سازمان به عنوان بالاترين مقام اجرايي به حكم مقام معظم رهبري براي مدت پنج سال منصوب مي گردد.

ماده 11 : وظايف و اختيارات رئيس سازمان

1.     اجراي رهنمودها و تدابير مقام معظم رهبري.

2.     ارايه پيشنهاد برنامه و بودجه سازمان به مراجع ذيصلاح جهت تصويب.

3.     تهيه و تنظيم آيين نامه هاي لازم و ارايه به هيأت امناء جهت تصويب.

4.     تهيه تشكيلات و شرح وظايف تفصيلي سازمان و سازمانهاي وابسته.

5.     اجراي ضوابط ، مقررات مصوب هيأت امناء و ساير مراجع ذيصلاح و صدور دستورالعملهاي اجرايي لازم.

6.     اجراي سياستها و خط مشي ها ، طرحها و برنامه هاي مصوب.

7.  تهيه صورتهاي مالي و گزارش عملكرد ساليانه و ارايه به ركن نظارتي جهت بررسي و اظهار نظر و هيأت امناء جهت تصويب و تقديم به دفتر مقام معظم رهبري.

8.     تأسيس ، تعطيل و يا انحلال نمايندگي و يا واحد اداري در داخل كشور در چارچوب تشكيلات مصوب.

9.     اجراي وظايف محوله در چارچوب قوانين و مقررات حاكم بر كشور.

10.       نصب و عزل معاونين ، مسئولين دفاتر و ادارات ، نمايندگي ها ، رؤسا و اعضاء هيأت مديره شوراي سياستگذاري سازمانها و مراكز آموزشي و پژوهشي وابسته.

11.       امضاي كليه مكاتبات ، اسناد تعهدآور ، قراردادها و انجام معاملات و صدور اجازه پرداخت در قالب اعتبارات و آئين نامه هاي مصوب.

12.       افتتاح حساب نزد بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و نيز نگهداري حسابها و حفظ و حراست از اموال و داراييهاي منقول و غيرمنقول سازمان.

13.       طرح و اقامه دعوي و دفاع از هر گونه دعوي عليه سازمان در مراجع قضايي – اداري و با اختيار تعيين وكيل يا نماينده حقوقي و حق تفويض اختيار لازم به آنان در راستاي حفظ و صيانت از منابع سازمان.

 

ماده 12 : ركن نظارتي

     ركن نظارتي توسط دفتر مقام معظم رهبري معرفي خواهد شد.

 

ماده 13 : منابع مالي

1.     اعتبارات مصوب در بودجه عمومي كشور.

2.     كمكهاي مقام معظم رهبري.

3.  كمكهاي نقدي و غيرنقدي اشخاص حقيقي و حقوقي كه به عنوان هديه يا وجوه خيريه و مانند آن در چارچوب آئين نامه هاي مصوب هيأت امناء در اختيار سازمان قرار گيرد.

4.     درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي فرهنگي ، هنري و انتشاراتي و ديگر فعاليتهاي مرتبط با مأموريتهاي سازمان.

5.     درآمدهاي ناشي از موقوفاتي كه سازمان مجاز به استفاده از آنها مي باشد.

6.     وام و تسهيلات مالي.

7.     وجوه ناشي از فروش و اجاره اموال.

 

 ماده 14 : سال مالي

     سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند همان سال ختم مي‌گردد.

     كليه صورتهاي مالي و گزارشات عملكرد ساليانه ، حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد جهت تصويب به هيأت امناء ارايه مي شود و اين اسناد بايد حداقل 15 روز قبل از تشكيل جلسه هيأت امناء در اختيار ركن نظارتي قرار گيرد.

 

تبصره : هيأت امناء با لحاظ نظرات ركن نظارتي صورتهاي مالي و گزارشات عملكرد را بررسي و تصويب مي نمايد.

 

ماده 16 : بودجه

     برنامه و بودجه ساليانه سازمان طبق بخشنامه و چارچوبها و سهم بودجه ابلاغي از طرف دفتر مقام معظم رهبري تهيه و حداكثر تا پايان مهر ماه هر سال جهت تصويب به هيأت امناء ارايه مي گردد.

 

ماده 17 : تغييرات در اساسنامه

     هر گونه تغيير و اصلاح در مفاد اساسنامه منوط به تصويب مقام معظم رهبري مي‌باشد.

 
صفحه اول   |   ارتباط با ما   |   نقشه سايت   |   ورود به سایت   |   download   |   انجمن   |   سایت کودکان تبیان   |   پست الکترونیک
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد میباشد.
پشتیبانی : واحد فناوری اطلاعات اداره کل تبلیغات اسلامی یزد