اخبار و رویدادها
مقالات...
آیا با وجود کرونا باید روزه بگیریم؟آیا با وجود کرونا باید روزه بگیریم؟
راه رسیدن به عفت و حفظ پاک دامنی راه رسیدن به عفت و حفظ پاک دامنی
شهید صیاد شیرازی، سرباز همیشگیشهید صیاد شیرازی، سرباز همیشگی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان تلویزیونی به‌مناسبت خجسته عید نیمه‌شعبان:رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان تلویزیونی به‌مناسبت خجسته عید نیمه‌شعبان:
منشاء تمام مفاسد دنیا دوستی است منشاء تمام مفاسد دنیا دوستی است
رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۳۹۹ را سال «جهش تولید» نامگذاری کردند؛رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۳۹۹ را سال «جهش تولید» نامگذاری کردند؛
پس از کاشتن دو نهال میوه به مناسبت روز درختکاری انجام شد؛پس از کاشتن دو نهال میوه به مناسبت روز درختکاری انجام شد؛
بایگانی
سازمان تبلیغات اسلامی یزد
آدرس : یزد، بلوار شهید پاکنژاد، روبروی پمپ بنزین، اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد
تلفن : 37253370-035
فاکس : 37252680-035
ایمیل : info@tebyanyazd.ir

 

دستورالعمل تحقق فعاليت حمايت از تشكلهاي مياني تخصصي - سازمان تبليغات اسلامي
(يكشنبه 6 تير 1389 - 15:23)نظر به اهميت حمايت وهمکاري سازمان با تشکلهاي مياني -تخصصي آئين نامه مربوطه ذيلا جهت اطلاع همکاران ارائه مي شود
فرم توافقنامه همكاري در امور فرهنگي و ديني - سازمان تبليغات اسلامي
(يكشنبه 6 تير 1389 - 15:22)نمونه فرم توافقنامه جهت حمايت از تشکلهاي ديني محوري
دستورالعمل تحقق فعاليتهاي حمايت از کانون هاي فرهنگي-تبليغي محوري - سازمان تبليغات اسلامي
(يكشنبه 6 تير 1389 - 15:19)جهت هرچه بهتر انجام شدن حمايتهاي سازمان از تشکلهاي محوري ذيلا دستورالعمل مربوطه به تفکيک تشکل مورد بحث ارائه مي گردد
دستورالعمل تحقق فعاليتهاي حمايت از انجمن هاي اسلامي محوري - سازمان تبليغات اسلامي
(يكشنبه 6 تير 1389 - 15:16)جهت هرچه بهتر انجام شدن حمايتهاي سازمان از تشکلهاي محوري ذيلا دستورالعمل مربوطه به تفکيک تشکل مورد بحث ارائه مي گردد
دستورالعمل تحقق فعاليتهاي حمايت از هيئات محوري - سازمان تبليغات اسلامي
(يكشنبه 6 تير 1389 - 15:15)جهت هرچه بهتر انجام شدن حمايتهاي سازمان از تشکلهاي محوري ذيلا دستورالعمل مربوطه به تفکيک تشکل مورد بحث ارائه مي گردد
دستورالعمل اجرايي ايام فاطميه (س) - سازمان تبليغات اسلامي
(يكشنبه 12 ارديبهشت 1389 - 12:1)دستورالعمل اجرايي ايام فاطميه(س)
فرم گزارشگيري از برگزاري برنامه هاي ايام فاطميه در استانها - سازمان تبليغات اسلامي
(يكشنبه 12 ارديبهشت 1389 - 11:58)فرم گزارشگيري از برگزاري برنامه هاي ايام فاطميه در استانها
جدول تعداد و نام هيئات مذهبي محوري حمايت شده براساس شاخص ابلاغي سال 88 - سازمان تبليغات اسلامي
(دوشنبه 17 اسفند 1388 - 9:14)جدول تعداد و نام هيئات مذهبي محوري حمايت شده براساس شاخص ابلاغي سال 88
جدول تعداد و نام كانونهاي فرهنگي تبليغي محوري و انجمن هاي اسلامي محوري حمايت شده براساس شاخص ابلاغي سال 88 - سازمان تبليغات اسلامي
(يكشنبه 16 اسفند 1388 - 14:18)جدول تعداد و نام كانونهاي فرهنگي تبليغي محوري و انجمن هاي اسلامي محوري حمايت شده براساس شاخص ابلاغي سال 88
نمونه فرم هاي پيشنهادي براي فعاليت هاي سال 1389 - سازمان تبليغات اسلامي
(يكشنبه 2 اسفند 1388 - 14:54)نمونه فرم هاي پيشنهادي براي فعاليت هاي سال 1389
پرسشهاي پيشنهادي جهت مصاحبه با اعضاي شوراي هيئات، كانون مداحان و گروههاي مرجع - سازمان تبليغات اسلامي
(چهارشنبه 21 بهمن 1388 - 12:23)پرسشهاي پيشنهادي جهت مصاحبه با اعضاي شوراي هيئات ، كانون مداحان و گروههاي مرجع
آئين نامه آموزشي مراکز آموزش مداحي - سازمان تبليغات اسلامي
(چهارشنبه 30 دی 1388 - 11:56)آئين نامه آموزشي مراکز آموزش مداحي
آيين نامه انتخابات سراسري شوراي هيئات مذهبي کشور - سازمان تبليغات اسلامي
(چهارشنبه 30 دی 1388 - 11:54)آيين نامه انتخابات سراسري شوراي هيئات مذهبي کشور
دستور العمل كنگره شعر عاشورايي - سازمان تبليغات اسلامي
(چهارشنبه 30 دی 1388 - 11:51)دستور العمل كنگره شعر عاشورايي
دستورالعمل ستاد دهه فجر سال 88 - سازمان تبليغات اسلامي
(چهارشنبه 30 دی 1388 - 11:49)دستورالعمل ستاد دهه فجر سال 88
دستورالعمل نمايشگاه فرهنگ مناسبتهاي مذهبي 88 - سازمان تبليغات اسلامي
(چهارشنبه 30 دی 1388 - 11:47)دستورالعمل نمايشگاه فرهنگ مناسبتهاي مذهبي 88
شيوه نامه تبيين شناسه هاي کيفي شاخصهاي ابلاغي - سازمان تبليغات اسلامي
(چهارشنبه 30 دی 1388 - 11:45)شيوه نامه تبيين شناسه هاي کيفي شاخصهاي ابلاغي
شيوه نامه تشكيل و تنظيم صورتجلسات شوراي هيئات مذهبي - سازمان تبليغات اسلامي
(چهارشنبه 30 دی 1388 - 11:42)شيوه نامه تشكيل و تنظيم صورتجلسات شوراي هيئات مذهبي
شيوه نامه تشكيل و تنظيم صورتجلسات کانون مداحان - سازمان تبليغات اسلامي
(چهارشنبه 30 دی 1388 - 11:39)شيوه نامه تشكيل و تنظيم صورتجلسات کانون مداحان
فرم جمعبندي چهار ماهه مصوبات شوراي هيئات مذهبي شهرستان - سازمان تبليغات اسلامي
(چهارشنبه 30 دی 1388 - 11:27)فرم جمعبندي چهار ماهه مصوبات شوراي هيئات مذهبي شهرستان
فرم جمعبندي مصوبات شوراهاي هيئات مذهبي استان - سازمان تبليغات اسلامي
(چهارشنبه 30 دی 1388 - 11:25)فرم جمعبندي مصوبات شوراهاي هيئات مذهبي استان
فرم جمعبندي چهار ماهه مصوبات شوراي هيئات مذهبي استان - سازمان تبليغات اسلامي
(چهارشنبه 30 دی 1388 - 11:22)فرم جمعبندي چهار ماهه مصوبات شوراي هيئات مذهبي استان
فرم صورتجلسه شوراي هيئات مذهبي استاني - سازمان تبليغات اسلامي
(چهارشنبه 30 دی 1388 - 11:9)فرم صورتجلسه شوراي هيئات مذهبي استاني
فرم صورتجلسه شوراي هيئات مذهبي شهرستاني - سازمان تبليغات اسلامي
(چهارشنبه 30 دی 1388 - 11:7)فرم صورتجلسه شوراي هيئات مذهبي شهرستاني
فرم جمعبندي مصوبات کانون مداحان استان- پيوست شماره 5 - سازمان تبليغات اسلامي
(چهارشنبه 30 دی 1388 - 10:48)فرم جمعبندي مصوبات کانون مداحان استان- پيوست شماره 5
فرم جمعبندي 4 ماهه مصوبات کانون استاني- پيوست شماره 4 - سازمان تبليغات اسلامي
(چهارشنبه 30 دی 1388 - 10:38)فرم جمعبندي 4 ماهه مصوبات کانون استاني- پيوست شماره 4
فرم صورتجلسه كانون مداحان استاني- پيوست شماره 3 - سازمان تبليغات اسلامي
(چهارشنبه 30 دی 1388 - 10:34)فرم صورتجلسه كانون مداحان استاني- پيوست شماره 3
فرم جمعبندي 4 ماهه مصوبات کانون شهرستاني - پيوست شماره 2 - سازمان تبليغات اسلامي
(چهارشنبه 30 دی 1388 - 10:10)فرم جمعبندي 4 ماهه مصوبات کانون شهرستاني - پيوست شماره 2
فرم صورتجلسه کانون شهرستاني - پيوست شماره 1 - سازمان تبليغات اسلامي
(چهارشنبه 30 دی 1388 - 10:3)فرم صورتجلسه کانون شهرستاني - پيوست شماره 1
فرم اطلاعات لازم جهت معرفي تشكل محوري براي سايت - سازمان تبليغات اسلامي
(چهارشنبه 16 دی 1388 - 10:2)فرم اطلاعات لازم جهت معرفي تشكل محوري براي سايت
فرم مشخصات كانون فرهنگي تبليغي (مردمي) - سازمان تبليغات اسلامي
(يكشنبه 8 آذر 1388 - 14:22)فرم مشخصات كانون فرهنگي تبليغي (مردمي)
فرم مشخصات انجمن‌‌هاي اسلامي - سازمان تبليغات اسلامي
(يكشنبه 8 آذر 1388 - 13:51)فرم مشخصات انجمن‌‌هاي اسلامي
فرم صورتجلسه ماهانه مسؤولين انجمنهاي اسلامي استان - سازمان تبليغات اسلامي
(يكشنبه 8 آذر 1388 - 11:52)فرم صورتجلسه ماهانه مسؤولين انجمنهاي اسلامي استان
فرم ثبت مشخصات اقشار تأثير گذار - سازمان تبليغات اسلامي
(يكشنبه 8 آذر 1388 - 11:43)فرم ثبت مشخصات اقشار تأثير گذار
فرم مشخصات هيئات مذهبي - سازمان تبليغات اسلامي
(يكشنبه 8 آذر 1388 - 11:39)فرم مشخصات هيئات مذهبي
فرم جمعبندي مصوبات انجمن هاي اسلامي استان - سازمان تبليغات اسلامي
(شنبه 9 آبان 1388 - 12:21)فرم جمعبندي مصوبات انجمن هاي اسلامي استان
 
صفحه اول   |   ارتباط با ما   |   نقشه سايت   |   ورود به سایت   |   download   |   انجمن   |   سایت کودکان تبیان   |   پست الکترونیک
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد میباشد.
پشتیبانی : واحد فناوری اطلاعات اداره کل تبلیغات اسلامی یزد