اخبار و رویدادها
مقالات...
پیامبر مهربانی صلی الله علیه و آله، در قرآن وسیرهپیامبر مهربانی صلی الله علیه و آله، در قرآن وسیره
آغاز امامت امام زمان (عج)آغاز امامت امام زمان (عج)
حقوق حیوان ها در سیره و سخن پیامبراعظم(صلى الله علیه وآله) و مقایسه آن با حقوق بشر در غربحقوق حیوان ها در سیره و سخن پیامبراعظم(صلى الله علیه وآله) و مقایسه آن با حقوق بشر در غرب
«حجاب و بی حجابی؛ جدال دو تمدن»«حجاب و بی حجابی؛ جدال دو تمدن»
«فقه سیاسی»؛ تردید ویژگی انسان‌های ناقص‌الایمان است«فقه سیاسی»؛ تردید ویژگی انسان‌های ناقص‌الایمان است
تقوا، کیمیای سعادتتقوا، کیمیای سعادت
مقام معظم رهبری: وقتی به کوهستان‌های اطراف تهران می‌روم و می‌بینم هیچ‌کس نیست! غصه می‌خورم مقام معظم رهبری: وقتی به کوهستان‌های اطراف تهران می‌روم و می‌بینم هیچ‌کس نیست! غصه می‌خورم
بایگانی
سازمان تبلیغات اسلامی یزد
آدرس : یزد، بلوار شهید پاکنژاد، روبروی پمپ بنزین، اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد
تلفن : 37253370-035
فاکس : 37252680-035
ایمیل : info@tebyanyazd.ir

 

دستورالعمل تحقق فعاليت حمايت از تشكلهاي مياني تخصصي - سازمان تبليغات اسلامي
(يكشنبه 6 تير 1389 - 15:23)نظر به اهميت حمايت وهمکاري سازمان با تشکلهاي مياني -تخصصي آئين نامه مربوطه ذيلا جهت اطلاع همکاران ارائه مي شود
فرم توافقنامه همكاري در امور فرهنگي و ديني - سازمان تبليغات اسلامي
(يكشنبه 6 تير 1389 - 15:22)نمونه فرم توافقنامه جهت حمايت از تشکلهاي ديني محوري
دستورالعمل تحقق فعاليتهاي حمايت از کانون هاي فرهنگي-تبليغي محوري - سازمان تبليغات اسلامي
(يكشنبه 6 تير 1389 - 15:19)جهت هرچه بهتر انجام شدن حمايتهاي سازمان از تشکلهاي محوري ذيلا دستورالعمل مربوطه به تفکيک تشکل مورد بحث ارائه مي گردد
دستورالعمل تحقق فعاليتهاي حمايت از انجمن هاي اسلامي محوري - سازمان تبليغات اسلامي
(يكشنبه 6 تير 1389 - 15:16)جهت هرچه بهتر انجام شدن حمايتهاي سازمان از تشکلهاي محوري ذيلا دستورالعمل مربوطه به تفکيک تشکل مورد بحث ارائه مي گردد
دستورالعمل تحقق فعاليتهاي حمايت از هيئات محوري - سازمان تبليغات اسلامي
(يكشنبه 6 تير 1389 - 15:15)جهت هرچه بهتر انجام شدن حمايتهاي سازمان از تشکلهاي محوري ذيلا دستورالعمل مربوطه به تفکيک تشکل مورد بحث ارائه مي گردد
دستورالعمل اجرايي ايام فاطميه (س) - سازمان تبليغات اسلامي
(يكشنبه 12 ارديبهشت 1389 - 12:1)دستورالعمل اجرايي ايام فاطميه(س)
فرم گزارشگيري از برگزاري برنامه هاي ايام فاطميه در استانها - سازمان تبليغات اسلامي
(يكشنبه 12 ارديبهشت 1389 - 11:58)فرم گزارشگيري از برگزاري برنامه هاي ايام فاطميه در استانها
جدول تعداد و نام هيئات مذهبي محوري حمايت شده براساس شاخص ابلاغي سال 88 - سازمان تبليغات اسلامي
(دوشنبه 17 اسفند 1388 - 9:14)جدول تعداد و نام هيئات مذهبي محوري حمايت شده براساس شاخص ابلاغي سال 88
جدول تعداد و نام كانونهاي فرهنگي تبليغي محوري و انجمن هاي اسلامي محوري حمايت شده براساس شاخص ابلاغي سال 88 - سازمان تبليغات اسلامي
(يكشنبه 16 اسفند 1388 - 14:18)جدول تعداد و نام كانونهاي فرهنگي تبليغي محوري و انجمن هاي اسلامي محوري حمايت شده براساس شاخص ابلاغي سال 88
نمونه فرم هاي پيشنهادي براي فعاليت هاي سال 1389 - سازمان تبليغات اسلامي
(يكشنبه 2 اسفند 1388 - 14:54)نمونه فرم هاي پيشنهادي براي فعاليت هاي سال 1389
پرسشهاي پيشنهادي جهت مصاحبه با اعضاي شوراي هيئات، كانون مداحان و گروههاي مرجع - سازمان تبليغات اسلامي
(چهارشنبه 21 بهمن 1388 - 12:23)پرسشهاي پيشنهادي جهت مصاحبه با اعضاي شوراي هيئات ، كانون مداحان و گروههاي مرجع
آئين نامه آموزشي مراکز آموزش مداحي - سازمان تبليغات اسلامي
(چهارشنبه 30 دی 1388 - 11:56)آئين نامه آموزشي مراکز آموزش مداحي
آيين نامه انتخابات سراسري شوراي هيئات مذهبي کشور - سازمان تبليغات اسلامي
(چهارشنبه 30 دی 1388 - 11:54)آيين نامه انتخابات سراسري شوراي هيئات مذهبي کشور
دستور العمل كنگره شعر عاشورايي - سازمان تبليغات اسلامي
(چهارشنبه 30 دی 1388 - 11:51)دستور العمل كنگره شعر عاشورايي
دستورالعمل ستاد دهه فجر سال 88 - سازمان تبليغات اسلامي
(چهارشنبه 30 دی 1388 - 11:49)دستورالعمل ستاد دهه فجر سال 88
دستورالعمل نمايشگاه فرهنگ مناسبتهاي مذهبي 88 - سازمان تبليغات اسلامي
(چهارشنبه 30 دی 1388 - 11:47)دستورالعمل نمايشگاه فرهنگ مناسبتهاي مذهبي 88
شيوه نامه تبيين شناسه هاي کيفي شاخصهاي ابلاغي - سازمان تبليغات اسلامي
(چهارشنبه 30 دی 1388 - 11:45)شيوه نامه تبيين شناسه هاي کيفي شاخصهاي ابلاغي
شيوه نامه تشكيل و تنظيم صورتجلسات شوراي هيئات مذهبي - سازمان تبليغات اسلامي
(چهارشنبه 30 دی 1388 - 11:42)شيوه نامه تشكيل و تنظيم صورتجلسات شوراي هيئات مذهبي
شيوه نامه تشكيل و تنظيم صورتجلسات کانون مداحان - سازمان تبليغات اسلامي
(چهارشنبه 30 دی 1388 - 11:39)شيوه نامه تشكيل و تنظيم صورتجلسات کانون مداحان
فرم جمعبندي چهار ماهه مصوبات شوراي هيئات مذهبي شهرستان - سازمان تبليغات اسلامي
(چهارشنبه 30 دی 1388 - 11:27)فرم جمعبندي چهار ماهه مصوبات شوراي هيئات مذهبي شهرستان
فرم جمعبندي مصوبات شوراهاي هيئات مذهبي استان - سازمان تبليغات اسلامي
(چهارشنبه 30 دی 1388 - 11:25)فرم جمعبندي مصوبات شوراهاي هيئات مذهبي استان
فرم جمعبندي چهار ماهه مصوبات شوراي هيئات مذهبي استان - سازمان تبليغات اسلامي
(چهارشنبه 30 دی 1388 - 11:22)فرم جمعبندي چهار ماهه مصوبات شوراي هيئات مذهبي استان
فرم صورتجلسه شوراي هيئات مذهبي استاني - سازمان تبليغات اسلامي
(چهارشنبه 30 دی 1388 - 11:9)فرم صورتجلسه شوراي هيئات مذهبي استاني
فرم صورتجلسه شوراي هيئات مذهبي شهرستاني - سازمان تبليغات اسلامي
(چهارشنبه 30 دی 1388 - 11:7)فرم صورتجلسه شوراي هيئات مذهبي شهرستاني
فرم جمعبندي مصوبات کانون مداحان استان- پيوست شماره 5 - سازمان تبليغات اسلامي
(چهارشنبه 30 دی 1388 - 10:48)فرم جمعبندي مصوبات کانون مداحان استان- پيوست شماره 5
فرم جمعبندي 4 ماهه مصوبات کانون استاني- پيوست شماره 4 - سازمان تبليغات اسلامي
(چهارشنبه 30 دی 1388 - 10:38)فرم جمعبندي 4 ماهه مصوبات کانون استاني- پيوست شماره 4
فرم صورتجلسه كانون مداحان استاني- پيوست شماره 3 - سازمان تبليغات اسلامي
(چهارشنبه 30 دی 1388 - 10:34)فرم صورتجلسه كانون مداحان استاني- پيوست شماره 3
فرم جمعبندي 4 ماهه مصوبات کانون شهرستاني - پيوست شماره 2 - سازمان تبليغات اسلامي
(چهارشنبه 30 دی 1388 - 10:10)فرم جمعبندي 4 ماهه مصوبات کانون شهرستاني - پيوست شماره 2
فرم صورتجلسه کانون شهرستاني - پيوست شماره 1 - سازمان تبليغات اسلامي
(چهارشنبه 30 دی 1388 - 10:3)فرم صورتجلسه کانون شهرستاني - پيوست شماره 1
فرم اطلاعات لازم جهت معرفي تشكل محوري براي سايت - سازمان تبليغات اسلامي
(چهارشنبه 16 دی 1388 - 10:2)فرم اطلاعات لازم جهت معرفي تشكل محوري براي سايت
فرم مشخصات كانون فرهنگي تبليغي (مردمي) - سازمان تبليغات اسلامي
(يكشنبه 8 آذر 1388 - 14:22)فرم مشخصات كانون فرهنگي تبليغي (مردمي)
فرم مشخصات انجمن‌‌هاي اسلامي - سازمان تبليغات اسلامي
(يكشنبه 8 آذر 1388 - 13:51)فرم مشخصات انجمن‌‌هاي اسلامي
فرم صورتجلسه ماهانه مسؤولين انجمنهاي اسلامي استان - سازمان تبليغات اسلامي
(يكشنبه 8 آذر 1388 - 11:52)فرم صورتجلسه ماهانه مسؤولين انجمنهاي اسلامي استان
فرم ثبت مشخصات اقشار تأثير گذار - سازمان تبليغات اسلامي
(يكشنبه 8 آذر 1388 - 11:43)فرم ثبت مشخصات اقشار تأثير گذار
فرم مشخصات هيئات مذهبي - سازمان تبليغات اسلامي
(يكشنبه 8 آذر 1388 - 11:39)فرم مشخصات هيئات مذهبي
فرم جمعبندي مصوبات انجمن هاي اسلامي استان - سازمان تبليغات اسلامي
(شنبه 9 آبان 1388 - 12:21)فرم جمعبندي مصوبات انجمن هاي اسلامي استان
 
صفحه اول   |   ارتباط با ما   |   نقشه سايت   |   ورود به سایت   |   download   |   انجمن   |   سایت کودکان تبیان   |   پست الکترونیک
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد میباشد.
پشتیبانی : واحد فناوری اطلاعات اداره کل تبلیغات اسلامی یزد