اخبار و رویدادها
مقالات...
نحوست ماه صفر نحوست ماه صفر
ویژه نامه امام محمد باقر ویژه نامه امام محمد باقر
رفتار با همسر رفتار با همسر
 وجوب طلب علم و تشویق بدان وجوب طلب علم و تشویق بدان
روز دحو الارضروز دحو الارض
بزرگترین عبادت تفکر بزرگترین عبادت تفکر
نشانه های ایمان نشانه های ایمان
بایگانی
سازمان تبلیغات اسلامی یزد
آدرس : یزد، بلوار شهید پاکنژاد، روبروی پمپ بنزین، اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد
تلفن : 37253370-035
فاکس : 37252680-035
ایمیل : info@tebyanyazd.ir

مراحل اجرايي اخذ مجوز فعاليت انجمن اسلامي

 

 

Word file دريافت در قالب Word
PDF file دريافت در قالب pdf

 

« مراحل اجرايي اخذ مجوز فعاليت انجمن اسلامي »

 

 

رديف

مراحل اجرايي

اقدام كننده

1

اخذ فرمهاي صدور مجوز و نمونه اساسنامه از اداره كل استان يا ادارات تبليغات اسلامي شهرستان

مسئول انجمن

2

تكميل و ارائه فرمهاي درخواست اخذ مجوز (فرم شماره 1) ، فرم معرف مسئول انجمن (فرم شماره2) و اساسنامه انجمن

مسئول انجمن

3

دريافت فرمها و اساسنامه تكميل شده از انجمن متقاضي جهت بررسي

كارشناس تشكلهاي ديني

4

تكميل فرم احراز صلاحيت ها (فرم شماره 3)

كارشناسان تعيين شده

5

تحقيقات و ارزيابي از انجمن بر اساس ضوابط و تذكرات مندرج در اساسنامه

كارشناس تشكلهاي ديني

6

تكميل فرم تحقيق و ارزيابي ( فرم شماره 4)  

كارشناس تشكلهاي ديني

7

تأييد نهايي صدور مجوز

مديركل استان

8

درصورت توافق كميسيون صدورمجوز، تكميل فرم مجوز فعاليت انجمن

كارشناس تشكلهاي ديني

9

امضاي تعهد نامه انجمن اسلامي مندرج در ظهر مجوز فعاليت

مسئول انجمن

10

تحويل فرم تكميل شده مجوز فعاليت انجمن جهت امضاء به مديركل استان و يا رئيس اداره شهرستان

كارشناس تشكلهاي ديني

11

تحويل مجوز امضاء شده به مسئول انجمن (امضاي كپي مجوز بعنوان رسيد توسط مسئول انجمن)

كارشناس تشكلهاي ديني

12

تكميل فرم بانك اطلاعاتي و ورود اطلاعات به بانك

كارشناس تشكلهاي ديني

13

در صورت عدم احراز صلاحيت نتيجه حضوراً با ذكر دلايل به مسئول انجمن اعلام مي گردد

كارشناس تشكلهاي ديني

 

 

تذكرات:

1-   پرونده انجمن اسلامي حاوي مستندات مراحل فوق الذكر مي باشد.

2-   در مرحله 11كپي هر دو طرف مجوز ضروري بوده و امضاي مسئول انجمن نيز در ظهر مجوز باشد.

3-   فرايند اجرايي فوق در اتاق كارشناس تشكلهاي ديني نصب شود.

 

       مدارك ضميمه:

1-    كپي صفحه اول شناسنامه و كارت ملي اعضاي شوراي مركزي

2-    يك قطعه عكس پرسنلي 4×3 از اعضاي شوراي مركزي 

3-    عناوين ريز فعاليتها و زمانبندي برنامه‌هاي انجمن اسلامي 

 

 

 

                                                 

 

 

فرم درخواست اخذ مجوز جهت فعاليت انجمن اسلامي

 

مديركل/ رئيس محترم تبليغات اسلامي استان/ شهرستان --------------------

باسلام.

    احتراماً اينجانب ---------------- فرزند----------دارنده كد ملي ------------------

صادره از ------------ متولد سال --------- براساس اساسنامه مربوط، تقاضاي اخذ مجوز فعاليت انجمن اسلامي در محل: ---------------------------------- را دارم.

لذا خواهشمند است  اقدامات لازم  را معمول فرمائيد.

آدرس محل فعاليت انجمن اسلامي: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

تلفن تماس: ---------------------  تلفن همراه: ----------------

 

          

نام و نام خانوادگي مؤسس انجمن:

                                                                                              امضاء و تاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم معرف *

 

 مديركل / رئيس محترم تبليغات اسلامي شهرستان / استان ------------

 باسلام.

     احتراماً اينجانب -------------- فرزند ------------- دارنده كدملي----------------  متولد----------------  با سمت ----------------  در كارخانه/ سازمان/  بانك / بيمارستان/ مؤسسه / اتحاديه صنفي / دانشگاه / وزارت -----------------

واقع در ----------------------------------------------------------------

جناب آقاي / سرکار خانم -------------------------  فرزند -----------------------

راجهت اخذ مجوز فعاليت انجمن اسلامي معرفي مي‌نمايم.

 

 

                                                                                      نام و نام خانوادگي

                                                                                                                                         مهر و امضاء و تاريخ

 

 

 

 

 

 

 

* ترجيحاً معرف بالاترين مقام اجرايي دستگاه متقاضي تأسيس انجمن اسلامي باشد .

 

 

 

 

 

فرم احراز صلاحيت هاي اعضاي شوراي مركزي 

 

رديف

موارد قابل بررسي

تأييد

عدم تأييد

توضيحات

1

تابعيت جمهوري اسلامي ايران 

 

 

 

2

معتقد به نظام، ولايت فقيه و قانون اساسي ج.ا.ا

 

 

 

3

برخورداري از حسن اخلاق در محل كار

 

 

 

4

داشتن تجربه و انگيزه كافي براي فعاليتهاي فرهنگي 

 

 

 

5

حداقل سن 25 سال 

 

 

 

6

آشنا و عامل به احكام اسلامي

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي تأييد كننده

امضا و تاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم تحقيق و ارزيابي

 

رديف

موارد قابل بررسي

تأييد

عدم تأييد

توضيحات

1

غير حزبي و غير انتفاعي ميباشد

 

 

 

2

مخاطبين حداقل سي نفر در هر فعاليت ميباشد

 

 

 

3

مكان برگزاري مراسم در محل كار ميباشد

 

 

 

4

فعاليت در ساعات اداري‌ با هماهنگي مسؤولين محل كارميباشد 

 

 

 

5

مسؤول انجمن رضايت نسبي همكاران را دارا ميباشد

 

 

 

6

صحت اطلاعات مندرج در فرمهاي 1 و 2 و 3

 

 

 

 

توضيحات تكميلي:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نام و نام خانوادگي ارزياب

امضا و تاريخ

 

 

 

با توجه به صحت مدارك ارائه شده و تحقيقات به عمل آمده و تأييد كارشناس تشكلهاي ديني استان،

آقاي/خانم--------------صلاحيت تأسيس و مسؤوليت انجمن اسلامي-----------------------

 مورد تأييد است.

مديركل سازمان تبليغات اسلامي استان

نظريه نهايي :

 
صفحه اول   |   ارتباط با ما   |   نقشه سايت   |   ورود به سایت   |   download   |   انجمن   |   سایت کودکان تبیان   |   پست الکترونیک
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد میباشد.
پشتیبانی : واحد فناوری اطلاعات اداره کل تبلیغات اسلامی یزد