اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب