واحد نام و نام خانوادگی داخلی مستقيم واحد نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم
مدیرکل علیرضا نجیمی ۱۰۲ مسئول دارالقرآن علی محمد رضایی ۲۳۰ ۳۷۲۵۲۶۸۲
دفتر امیر حسین ارشد

علیرضا دشتی

علی اکبر قانع

۱۰۲ ۳۷۲۴۵۱۱۱ کارشناس دارالقرآن سید محمد حسین مصدق

ابوالقاسم بذرافشان

۱۱۸
مدیر حوزه ریاست ۱۰۴
روابط عمومی مصطفی صداقت ۱۰۵ ۳۷۲۶۳۰۲۸
روح الله حسینی شادکامی ۱۳۲
رسانه محمد شریفیان ۱۰۶ شورای هیئات مذهبی استان حبیب الله رضایی ۱۱۷
حراست محمد محمودی هاشمی ۲۱۹ ۳۷۲۵۲۶۸۱
معاونت اداری و مالی   ۱۲۹ ۳۷۲۵۲۶۸۳ کانون مداحان استان سعید میرزایی ۲۲۶
برنامه و بودجه کاظم تفتی پور ۲۲۹ کتابشهر احمد زارع ۲۲۴ ۳۷۲۶۳۰۸۸
حقوقی و املاک مصطفی صادقیان ۱۰۸ مجمع تشکلهای مذهبی مهدی مهدوی نژاد
پشتیبانی فرهاد دهقان ۲۲۵ مجمع کانون های فرهنگی مهدی دادآفرین
امور اداری محمد مهدی سلیمی ۱۲۷-۱۲۶ خبرگزاری مهر خانم شفیعی ۲۲۱
ذیحساب علیرضا دهقان باغی ۱۲۳ ۳۷۲۶۶۳۶۸ بانوان فرهیخته ۲۱۷
امورمالی هنگامه ثمره ۱۲۴ آبدارخانه عسکری ۲۲۲ سرایدار حسینعلی حسین پور   ۱۱۱
حسابداری ۱۲۵
کارپرداز ۱۲۸ فاکس دبیرخانه ۳۷۲۵۲۶۸۰ کد پستی اداره کل ۸۹۱۶۹۷۳۸۸۱
دبیرخانه سکینه عسکری ۱۳۰ اداره شهرستان یزد اداره شهرستان یزد ۲۲۷ ۱۳-۳۷۲۸۱۷۱۱
نگهبانی زمانی- خاکباز ۱۱۰-۱۰۱
انفورماتیک حسین عارف منش ۱۰۹ تبليغات ابركوه محمد حسین فلاح زاده ۳۲۸۲۴۹۰۰
معاونت فرهنگی خلیل سلطانی ۱۰۷ ۳۷۲۴۵۱۱۲ تبليغات اردكان حسین حیدریان ۳۲۲۴۹۳۰۰
کارشناس امور مبلغین محمد حسین میرجلیلی ۱۲۰ ۳۷۲۶۳۰۲۹ تبليغات اشكذر محمد پور قیومی ۳۲۷۲۴۴۳۵
کارشناس امور مساجد حسین زارع ارنانی ۱۱۵ تبليغات بافق محمد هادی سمتی ۳۲۴۲۵۶۵۶
پژوهش محمد میلاد غیاثی ۱۱۲ تبليغات بهاباد حسین حاتمی ۳۲۴۷۳۰۳۵
کارشناس تشکل های دینی حمید طالعی ۱۱۶ ۳۷۲۸۱۷۱۱ (داخلی۲) تبليغات تفت محسن پاک طینت ۳۲۶۳۳۹۰۴
کارشناس امور بانوان فرح طالعی ۲۱۸ ۳۷۲۵۱۰۰۹ تبليغات خاتم کمیل قره چاهی ۳۲۵۷۴۶۴۴
کارشناس فرهنگی حمید رضا عسکری ۱۲۱ تبليغات ميبد علیرضا آقایی ۳۲۳۵۶۹۶۲
کارشناس فرق و ادیان علی کارگر ۱۱۴ تبليغات مهريز صادق کیخا مومن ۳۲۵۲۲۲۰۱
رابط مدارس صدرا مجید جعفرپور ۱۱۹ تبلیغات یزد مهدی دادآفرین ۳۷۲۸۱۷۱۱
رابط بنیاد هدایت نمایندگی زارچ عباسعلی منتظری ۳۵۲۷۴۰۰۲