جدول هزینه کرد فصول سازمان

کد شرح پرداختی 1402
10000 جبران خدمت کارکنان 72146
10100 حقوق و دستمزد 38622
10100 حقوق ثابت 32769
10100 دستمزد مامورین و حقوق سربازان 2094
10100 مانده مرخصی بازنشستگان 1759
10200 فوق العاده مزایایی شغلی 33504
10200 عیدی رسمی و پیمانی 1424
10200 فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته 1685
10200 فوق العاده ایثارگری 397
10200 کمک هزینه عائله مندی و اولاد 7332
10200 فوق العاده شغل 4605
10200 اضافه کار کشیک رسمی و پیمانی 5345
10200 فوق العاده ویژه 12208
10200 پاداش یک ماهه 230
10200 تفاوت تطبیق 378
20000 استفاده از کالا و خدمات 46188
20100 ماموریت داخلی و خارجی 831
20100 هزینه سفر 71
20100 فوق العاده ماموریت روزانه 543
20100 کرایه وسایل نقلیه 136
20100 بهای بلیط مسافرتی 81
20200 حق الزحمه انجام خدمات قراردادی 27157
20200 حقوق کارکنان قراردادی شناسه دار 7184
20200 مانده مرخصی و سنوات بازنشستگان 0
20200 اضافه کارکنان قراردادی 832
20200 حق بیمه سهم کارفرمایی کارکنان قراردادی 985
20300 حمل و نقل و ارتباطات 603
20300 حمل کالا و اثاثیه دولت 103
20300 حمل و نقل نامه ها و امانات پستی 134
20300 تلفن و فاکس 172
20300 ارتباطات ماهواره ای و اینترنت 194
20400 نگهداری و تعمییر دارایی های ثابت 2090
20400 ساختمان و محدثات 771
20400 وسائط نقلیه 1319
20500 نگهداری و تعمییر وسائل اداری 811

.تمام حقوق این وبسایت برای اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد محفوظ است.